Informatii Voluntariat


ASOCIATIA DE SPRIJIN COMUNITAR
ADRIAAN VAN BERGEN
HUNEDOARA
Sediul social: Hunedoara, str. Corvin nr. 1, Bl. 1, sc B, et 2, ap 21;
Punct de lucru: Hunedoara, str. Gheorghe Lazar (complex Potcoava), parter;
Telefon: 0749190701; Cod fiscal: 13667694; Nr. cont bancar: RO 49BTRL06301205363435xx , Banca Transilvania, Suc. Hunedoara;
E-mail: hd_adriaanvanbergen@yahoo.com


Trimite-ne un mail: