Drepturile si responsabilitatile voluntarului


DREPTURILE VOLUNTARILOR

 • Dreptul de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale atat de catre conducerea organizatiei cat si de angajati;
 • Dreptul de a fi respectat ca persoana, fara deosebire de rasa, etnie, sex sau orientare sexuala, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/psihica, nivel de educatie, stare civila, situatie economica sau orice alte asemenea criterii;
 • Dreptul de a avea acces la cat mai multe informatii despre organizatia in cadrul careia urmeaza sa activeze;
 • Dreptul de a participa activ la elaborarea si derularea programului la care urmeaza sa participe;
 • Dreptul de a primi o fisa de post pentru activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare;
 • Dreptul de a isi desfasura activitatea in concordanta cu preferintele personale, temperamentul, experienta de viata, studiile si experienta profesionala;
 • Dreptul de a participa la sesiuni de formare in domeniul in care presteaza activitatea, atat la inceputul activitatii cat si pe parcurs pentru a beneficia tot timput de cele mai noi informatii in domeniu;
 • Dreptul la orientare din partea unei persoane cu experienta, bine informata, cu rabdare, atenta si care dispune de timp pentru a raspunde nevoilor sale;
 • Dreptul la un loc unde sa isi desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii;
 • Dreptul de a i se asigura (de catre organizatie/institutie) protectia muncii (in conditiile legale), in functie de natura si de caracteristicile activitatii pe care o desfasoara;
 • Dreptul de a i se rambursa la solicitare cheltuielile efectuate pentru derularea activitatii;
 • Dreptul de a fi asigurat (de catre organizatie/institutie, in conditiile prevazute de lege) ├«mpotriva riscurilor de accident si de boala care decurg din natura activitatii pe care o desfasoara; in lipsa asigurarii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre organizatia/institutia;
 • Dreptul la o durata a timpului de lucru (stabilita in conditiile legii) care sa nu ii afecteze sanatatea si resursele psiho-fizice;
 • Dreptul de a i se elibera de catre organizatia/institutia un certificat nominal care sa ateste calitatea de voluntar;
 • Dreptul de a fi promovat ├«n conformitate cu rezultatele avute;
 • Dreptul de a beneficia de titluri onorifice, decoratii si premii.

RESPONSABILITATILE VOLUNTARILOR

 • Obligatia de a indeplini la timp sarcinile primite din partea organizatiei/institutiei prin fisa de post;
 • Obligatia de a anunta din timp orice schimbare survenita in derularea programului (inclusiv intarzieri, absente etc.);
 • Obligatia de a pastra si proteja confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
 • Obligatia de a participa la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre organizatie/institutie;
 • Obligatia de a fi la curent cu misiunea si activitatile organizatiei/institutiei;
 • Obligatia de a respecta procedurile, politicile si regulamentele interne ale organizatiei/institutiei;
 • Obligatia de a ocroti bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat;
 • Obligatia de a oferi servicii de calitate si de a solicita sprijin persoanei careia i se subordoneaza in situatiile in care este nevoit sa desfasoare activitati intr-un domeniu necunoscut sau in care abilitatile sale sunt limitate;
 • Obligatia de a completa corect si la timp toate formularele sau rapoartele necesare si convenite prin fisa de post;
 • Obligatia de a trata cu respect toate persoanele cu care vine in contact (clienti ai organizatiei/institutiei, alti voluntari sau personal angajat si de a isi oferi serviciile cu respect pentru fiinta umana si pentru mediul inconjurator si fara a discrimina in functie de rasa, etnie, sex sau orintare sexuala, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/psihica, nivel de educatie, stare civila, situatie economica sau orice alte asemenea criterii;
 • Obligatia de a aduce in discutie cu persoana careia i se subordoneaza direct toate situatiile in care ar putea sa apara conflicte de interese.